page-contactus.php

ติดต่อสอบถาม

We'd love to hear from You

รายละเอียดรับสมัครพนักงาน

กำลังรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ที่พร้อมจะมาทำงานร่วมกับเรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถเติมสินค้า-Route Man (นำสินค้าไปเติมในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ)
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 • ขับรถด้วยตนเองเพื่อนำสินค้าไปเติมในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติตามสถานที่ต่างๆที่มีการติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติไว้
 • ดูแล ทำความสะอาด ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
 • เก็บเงินจากตู้จำหน่ายอัตโนมัติเข้ามาส่งที่สำนักงาน
 • จดบันทึกการเติมสินค้าและจำนวนที่ขายสินค้าเป็นชิ้นและจำนวนเงินเพื่อสรุปรายงานข้อมูล
 • Setting การใช้งาน, Setting ราคา ในระบบของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

* มีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายของตู้ที่รับผิดชอบ *

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 20 - 40 ปี (หญิงต้องสามารถยกของหนักทำงานหนักได้)
 • สามารถขับรถกระบะ/รถตู้ เกียร์ธรรมดาได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • รู้จักเส้นทางในพื้นที่กทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง ปฎิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามวันเวลาที่กำหนด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, อัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความซื่อสัตย์
 • สามารถยกของหนักได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (วันหยุดเสาร์,อาทิตย์,นักขัตฤกษ์)

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ขอให้ส่งอีเมล์ คำถาม คำแนะนำ คำชม ข้อร้องเรียนหรือปัญหาด้านเทคนิคของคุณ เราจะตอบภายใน 2 วันทำการ