page-service.php

Service

การบริการ และความรับผิดชอบ (Service and Responsibility )

  • ให้บริการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ในสถานที่ต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  • ดูแลการทำงานของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยการเข้าไปเติมสินค้า, การทำความสะอาด, เช็คระบบการทำงานของเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ให้บริการแก้ไขปัญหา หรือซ่อมแซมเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หากมีการชำรุดหรือไม่สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • รับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า หากความเสียหายนั้นเกิดมาจากกการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

"ขนย้ายและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ"
จึงมั่นใจได้ว่า การขนย้ายและติดตั้ง จะเป็นไปอย่างปลอดภัย และไม่ทำให้สถานที่ของลูกค้าได้รับความเสียหาย

"ควบคุมดูแลการติดตั้ง ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานของเครื่อง รวมทั้งฝึกอบรมให้ความรู้กับทีมงานโดยช่างผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น"
พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ก่อนปฏิบัติงาน จึงมั่นใจได้ว่า พนักงานทุกคน จะมีความรู้ความสามารถ พร้อมปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างดีเยี่ยม

Quality team with sincerity service

Customer Pictures